Công ty TNHH Angimex-Kitoku tuyển Thư ký, hết hạn 15/2
Ngày đăng: 05/01/2017 00:04 AM
Chia sẻ tin:
Công ty TNHH Angimex-Kitoku tuyển Thư ký, hết hạn 15/2

Mô tả công việc

Mục tiêu công việc:
Sắp xếp công việc một cách hiệu quả theo yêu cầu của Ban Giám Đốc
Nhiệm vụ:
* Tiếp nhận và xử lý công văn.
* Sắp xếp cuộc họp, hội nghị và du lịch công ty.
* Sắp xếp tất cả các công việc liên quan khi Ban Giám Đốc công tác (đặt vé xe, vé máy bay, khách sạn, bảo hiểm, thuê xe,....)
* Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
Job Purpose:
Arrange the works effectively under the instructions.
Duties:
* Receive and handle the official letter.
* Arrange the meeting, conference and company trip.
* Arrange all works for the biz trip of BOD (book bus or airplane ticket, hotel, car, insusance, ...).
* Other works under the instruction of BOD.

Yêu cầu công việc

Kỹ năng sử dụng văn bản hành chính, Kỹ năng báo cáo, Lập thời gian biểu, Kỹ năng sử dụng Microsoft Office, Chuyên nghiệp, Bảo mật, Tổ chức, Đánh máy, Giao tiếp bằng ngôn từ.
Administrative Writing Skills, Reporting Skills, Scheduling, Microsoft Office Skills, Professionalism, Confidentiality, Organization, Typing, Verbal Communication

Xem thêm và ứng tuyển tại: http://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/tim-viec-lam/thu-ky.35AAF1CC.html

Nguồn: Đơn vị tuyển dụng
Trở về

Các bài viết khác:


LIKE HOẶC SHARE WEB
 
QUẢNG CÁO
Công ty GPM

 
TuoiTreAnGiang.com © 2015 - Thông tin việc làm An Giang - Xây dựng và hỗ trợ bởi Công ty GPM

Các đơn vị có nhu cầu đăng thông tin tuyển dụng vui lòng nhấn vào "Gởi tin tuyển dụng" hoặc gởi qua email: tuoitreangiang@outlook.com